ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Τρίπτυχο φυλλάδιο για αρωματοπωλείο στη Ρόδο

Φυλάδιο δίπτυχο Α3

Flyer τετράγωνο 12×12 δίπτυχο για cafe

Φυλλάδιο Α4 για εταιρεία στην Ολλανδία

Διαφημιστικό flyer Α5