Επιστολοχαρτα

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 18-B

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α4 29,7cm x 21cm
ΧΑΡΤΙ: 90gr γραφής
Δημιουργήστε και εκτυπώστε τα
επιστολόχαρτα και τα newsletter σας
για μια ολοκληρωμένη εικόνα της
επιχείρηση σας.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη