Καταλογοι

Σχεδιασμός, εκτύπωση & βιβλιοδεσία πολυσέλιδου καταλόγου Motivo Design & Typography Studio

Κατάλογος winelist τρίπτυχο με πλαστικοποίηση ματ

Σχεδιασμός, εκτύπωση και βιβλιοδεσία θερμοκόλληση και καρφίτσα πολυσέλιδων καταλόγων BIOKAN

Κατάλογος premium με Hard Cover και εσωτερικές πλαστικοποιημένες σελίδες. Cocktail List Timesquare

Κατάλογος Α3 με δίπλωμα παράθυρο για ταβέρνα