Μπλοκ

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 17-A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Α6 14,8cm x 10,5 – Α5 21cm x 14,8cm
Α4 29,7cm x 21cm – Α3 42cm x 29,7cm
ΧΑΡΤΙ: 90gr γραφής
ΤΥΠΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ: θερμοκόλληση
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 50 ή 100
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: με ή χωρίς

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 17-B

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Α5 21cm x 14,8cm
ΧΑΡΤΙ: 90gr γραφής
ΤΥΠΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ: θερμοκόλληση
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 50 ή 100

ΜΠΛΟΚ ΛΑΧΝΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 17-C

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
20cm x 5,9cm | 20cm x 7,4cm
ΧΑΡΤΙ:
90gr γραφής | 150gr illustration
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ: 100

ΜΠΛΟΚ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 17-D

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
Α5 21cm x 14,8cm – 16cm x 24cm
Α4 29,7cm x 21cm – 16cm x 11,5cm
ΧΑΡΤΙ:
60gr αυτογραφικό – 350gr εξώφυλλα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
– ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
– ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ
– ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟ