Φάκελοι

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ 18-C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
7cm x 11cm – 8cm x 12cm
9,5cm x 12cm -11cm x 23cm
2cm x 18cm – 16cm x 23cm
18cm x 26cm – 23cm x 32cm
και πολλές ακόμα διαστάσεις
Εκτυπώστε τους φακέλους της
επιχείρησης σας στη διάσταση
που επιθυμείτε με το λογότυπο
και τα στοιχεία σας.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
ΤΥΠΟΣ:
αυτοκόλλητοι ασφαλείας
ή με παράθυρο
ΧΡΩΜΑ:
λευκοί | μπεζ | κράφτ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ εκτύπωσης ονομάτων παραληπτών